سرویس خواب پیشنهادی

سرویس خواب صوفیا

۵۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش طول: ۱۵۰ سانتی متر , عرض: ۵۰ سانتی متر , عمق: ۱۴ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۳ عدد کشو
تعداد پاتختی ۱ عدد
ابعاد پاتختی ۶۰*۴۵ سانتی متر
رنگ کرم , سفید

سرویس خواب مینیاتور

۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش ارتفاع: ۸۵ سانتی متر , طول: ۱۴۷ سانتی متر , عرض: ۴۵ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۹ کشو
ابعاد پاتختی ۴۵*۶۶ سانتی متر
تعداد پاتختی ۱ عدد
رنگ کرم

سرویس خواب لارکس

۴۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد تخت خواب عرض ۲۲۰ سانتی‌متر , طول ۲۱۰ سانتی‌متر , ارتفاع ۱۳۰ سانتی‌متر
ابعاد تشک قابل استفاده ۱۶۰*۲۰۰ سانتی متر
ابعاد میز آرایش طول ۱۷۱ سانتی متر , عرض ۴۷ سانتی متر
ابعاد آیینه میز آرایش ارتفاع ۹۸ سانتی‌متر , عرض ۶۹ سانتی‌متر
تعداد کشو میز آرایش ۳ عدد کشو
ابعاد پاتختی ۶۶ * ۴۲ سانتی‌متر , ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر
تعداد پاتختی ۲ عدد
ابعاد صندلی ۶۳ *۴۰ سانتی‌متر , ارتفاع ۴۸ سانتی‌متر
ابعاد فایل ۴۰ * ۷۰ سانتی‌متر , ارتفاع ۱۰۶ سانتی‌متر
تعداد کشو فایل ۶ کشو
رنگ مشکی

میز آرایش النود

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومانeach
افزودن به سبد خرید
رنگ چوب , سفید
تعداد کشو میز آرایش دو کشو بزرگ دو‌کشو کوچیک
توضیحات آینه ریلی ( فضای ۳ طبقه‌ای پشت آینه) جنس: ترکیب ام دی اف و لترون

میز آرایش آریا

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومانeach
رنگ قهوه‌ای , سفید
جنس ام دی اف

سرویس خواب پاریس

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ابعاد میز آرایش طول ۱۳۰ سانتی‌متر , عمق ۴۴ سانتی‌متر
تعداد کشو میز آرایش ۷ عدد کشو
ابعاد پاتختی ۵۰ * ۴۰ سانتی‌متر
تعداد پاتختی ۲ عدد
جنس چوب راش گرجستان
رنگ کرم

سرویس خواب ملینا

۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش طول ۱۴۴ سانتی متر , عرض ۴۴ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۷ عدد کشو
ابعاد پاتختی ۶۰*۴۴ سانتی متر
تعداد پاتختی ۱ عدد
ابعاد فایل ۷۴*۴۴ سانتی متر , ارتفاع ۱۰۵ سانتی‌متر
تعداد کشو فایل ۴ کشو
ابعاد تخت خواب قابل سفارش به ابعاد دلخواه مشتری
رنگ کرم

سرویس خواب لاوین

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش طول: ۸۸ سانتی متر , عرض: ۴۰سانتی متر , عمق: ۱۱ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۴ عدد کشو + یک کشو جواهرات
ابعاد پاتختی ۴۱*۳۵ سانتی متر
تعداد پاتختی ۱ عدد
رنگ مشکی , توسی

سرویس خواب ویدا

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش طول: ۱۰۰ سانتی متر , عرض: ۴۲ سانتی‎ متر , عمق: ۱۱ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۶ عدد کشو
ابعاد پاتختی ۴۱*۳۵ سانتی متر
تعداد پاتختی ۱ عدد
رنگ توسی

سرویس خواب سلنا

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
ابعاد تخت خواب طول ۲۰۰ سانتی‌متر , عرض ۱۶۰ سانتی‌متر
رنگ چوب

سرویس خواب ایکیا

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد تخت خواب قابل سفارش به ابعاد دلخواه مشتری
تعداد کشو میز آرایش ۹ کشو
تعداد پاتختی ۲ عدد
ابعاد پاتختی ارتفاع ۶۴ سانتی‌متر , طول ۶۶ سانتی‌متر , عمق ۴۵ سانتی‌متر
ابعاد صندلی ۴۲*۳۲ سانتی‌متر
رنگ کرم

سرویس خواب رمانتیک

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
جنس چوب راش گرجستان
رنگ سفید

سرویس خواب لوتوس

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ابعاد تخت خواب ۲۰۰*۱۲۰ سانتی‌متر , ۲۰۰*۱۶۰ سانتی‌متر , ۲۰۰*۱۸۰ سانتی‌متر

سرویس خواب حصیری

۵۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد تخت عرض ۱.۸۲ (یک مترو ۸۲ سانتی‌متر) طول ۲ متر ارتفاع تاج عقب ۷۱ سانتی‌متر ارتفاع تاج جلو ۱.۴۰ سانتی‌متر
ابعاد میز آرایش ارتفاع ۷۸۰ سانتی‌متر عرض ۱.۳۱ (یک متر‌و ۳۱ سانتی‌متر) عمق ۴۲ سانتی‌متر
ابعاد پاتختی ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر عرض ۴۱ سانتی‌متر عمق ۳۱ سانتی‌متر
رنگ چوب

سرویس خواب بلوط

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش طول: ۱۲۰ سانتی متر , عرض: ۴۳ سانتی متر , عمق: ۱۱ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۳ عدد کشو
ابعاد پاتختی ۵۰ * ۴۰ سانتی‌متر
ابعاد فایل ۴۰ * ۷۰ سانتی‌متر
تعداد کشو فایل ۵ کشو

سرویس خواب کاترینا

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش ارتفاع ۱۷۸ سانتیمتر , عرض ۱۲۶ سانتی‎متر , عمق ۴۱ سانتی‎متر
تعداد کشو میز آرایش ۲ کشو کوچک+۱کشو بزرگ
ابعاد پاتختی ۵۰ * ۴۰ سانتی‌متر
تعداد پاتختی ۱ عدد
ابعاد فایل ۳۹×۵۷ سانتی ‎متر , ارتفاع ۹۰ سانتی‎متر
تعداد کشو فایل ۴ کشو
ابعاد تخت خواب قابل سفارش به ابعاد دلخواه مشتری
رنگ توسی

سرویس خواب لاویا

۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش ارتفاع: ۸۵ سانتی متر , طول: ۱۴۰ سانتی ‎متر , عرض: ۴۲ سانتی‎ متر
تعداد کشو میز آرایش ۵عدد کشو
ابعاد پاتختی ۵۰×۴۲ سانتی‎ متر
تعداد پاتختی ۱ عدد
ابعاد تخت خواب قابل سفارش به ابعاد دلخواه مشتری
رنگ چوب

سرویس خواب پانیذ

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
ابعاد تخت خواب ۲۲۰*۱۷۰ سانتی‌متر
ابعاد پاتختی ۶۰*۴۵ سانتی متر
ابعاد میز آرایش طول: ۱۵۰ سانتی متر , عرض: ۴۵ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۱۰ کشو
ابعاد فایل ۷۰*۴۵ سانتی‌متر
تعداد کشو فایل ۵ کشو

سرویس خواب ویکتوریا

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش طول: ۱۵۰ سانتی متر , عرض: ۴۵ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش یک کشو جوهرات و دو درب کناری
ابعاد پاتختی ۶۰*۴۰ سانتی متر
ابعاد فایل ۴۵*۶۵ سانتی متر
تعداد کشو فایل ۴ کشو
ابعاد پاف پایین تخت ۱۵۰*۴۰ سانتی متر
رنگ کرم

سرویس خواب بامبو

۵۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
ابعاد میز آرایش طول: ۱۰۰ سانتی متر , عرض: ۴۵ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۱ کشو بزرگ
ابعاد پاتختی ۵۵*۴۲ سانتی متر
ابعاد کنسول ۱۲۰*۴۵ سانتی متر
رنگ چوب

سرویس خواب سورنا

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
ابعاد تخت خواب طول ۲۰۰ سانتی‌متر , عرض ۱۶۰ سانتی‌متر
ابعاد پاتختی ۴۵*۴۰ سانتی‌متر
تعداد پاتختی ۱ عدد
ابعاد میز آرایش طول ۱۱۰ سانتی‌متر , عرض: ۴۵ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۴ کشو

سرویس خواب یک نفره ویولت

۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شرایط پرداخت را انتخاب کنید
اندازه یک نفره
رنگ توسی

سرویس خواب عرشیا

۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ابعاد میز آرایش طول: ۱۲۰ سانتی متر , عرض: ۴۰ سانتی متر , عمق: ۱۵ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۶ عدد کشو
ابعاد آیینه میز آرایش ۴۰*۵۵ سانتی متر
ابعاد فایل ۵۵*۴۰ سانتی متر , عمق: ۱۳ سانتی متر
تعداد کشو فایل ۴ کشو
رنگ چوب

سرویس خواب چستر

۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ابعاد میز آرایش طول ۱۳۰ سانتی‌متر , عرض: ۴۰ سانتی متر , عمق: ۱۳ سانتی متر
تعداد کشو میز آرایش ۳ عدد کشو
ابعاد آیینه میز آرایش ۴۰*۵۵ سانتی متر
ابعاد فایل ۶۰*۴۰ سانتی متر , عمق: ۱۵ سانتی متر
تعداد کشو فایل ۴ کشو
رنگ کرم